สมัครงาน

 ไอคิวแล็บรับสมัครงาน

ช่างฝึกหัด / ช่างฟินิชชิ่งหลังงานพิมพ์ / ช่างทั่วไป


รับสมัครด่วน !!!

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม