เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการ  สร้างนักบริหารและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมเเฟรนไชส์และไลเซนส์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ และให้การต้อนรับ คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ทั้งนี้ได้นำผู้ประกอบการทั้ง 6 ท่าน มาเล่าเรื่องราวในธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาในการพัฒนา content ให้ตรงตามใจกลุ่มลูกค้า โดยมีธุรกิจต่างๆ ดังนี้

  1. Fresh me
  2. The wafle
  3. Doctor Cosmetic
  4. Smart Brain
  5. สถาบันน้ำดื่ม
  6. Taokaemai