วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรม Open House 2563 และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละสาขา ดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานภาพยนตร์และถ่ายภาพ , เสวนาและจัดแสดงงานภาพยนตร์ , สาธิตการผลิตรายการโทรทัศน์ , สาธิตการถ่ายภาพบุคคล
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้จัดกิจกรรม DJ ดีจ้อ ข่าววิทยุทัศน์ , จ้อไม่หยุด กับการรายงานข่าว
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดกิจกรรม พิมพ์พัด หรรษา
  4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม Inspiration
  5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ได้จัดกิจกรรม การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน , สาธิตการนวดไทย การนวดหน้า ตรวจสภาพผิวหน้าและริ้วรอย , ร่วมสนุก การเล่นเกมส์ทางอโรมาเทอราปี
  6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้จัดกิจกรรม ไข่มุกอัลจิเนท , เกมส์จับผิดภาพ & Foodsafety Bingo
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้จัดกิจกรรม งานไม้ DIY
  8. สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรม มหัศจรรย์สบู่เหลว