เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ อีกทั้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ