เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ทีมผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 16 ได้มาที่สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อทำการถ่ายทำสกู๊ปข่าว อ.เกรียงไกร พละสนธิ เรื่อง “เส้นทางจากเด็กสลัมคลองเตยสู่ว่าที่ ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัย”  ออกอากาศทางช่อง TNN 16 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการศึกษาและเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ