สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นสมาคมที่ส่งเสริมและพัฒนาวงการการถ่ายภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการถ่ายภาพ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวศศิภัค ศรีเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวจิรนันท์ จันทศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท