เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ดูงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Ricoh experiences center