เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณอัครพล บุญวรเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร  คุณอาทิตยา เพียววาณิช ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง คุณวชิรญา บัววิจิตร ผู้จัดการอาวุโส และ คุณทศพร ลายลิขิต ผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ Oneweb Low-Code เพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  บรมราชินีนาถ