เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจแบบบูรณาการ           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและ ความงาม แบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet เนื้อหาประกอบด้วยสมาธิบำบัด สมุนไพรฯเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การลดความเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการนอนและนาฬิกาชีวิต ภาคบ่ายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยฤาษีดัดตน และ work shop online การทำผลิตภัณฑ์ Deep sleep lavender oil pollow spray และ Hebal alcohol gel


                               

                               

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries