เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการอบรม Cut to be Cool : ตัดต่อแนวใหม่สไตล์คูลๆ สู่เส้นทาง Tiktokers ผ่าน ZOOM ซึ่งเป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา BC ในรายวิชา 2-350-415 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ตามแนวคิดในการทำงาน โดยมี ดร.สราณีย์ สุทธิ ศรีปก และ อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นผู้สอน ที่รังสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่มี Output และ Outcome ที่เราจะคาดไม่ถึง เป็นนโยบายการทำงานของหลักสูตรสาขาที่ยิงปืนนัดเดียวต้องได้นกมากกว่า 1 ตัว เสมอ

 


                                          

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries