วันที่ 30 กันยายน 2564  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเปิดงาน “มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564” ผ่านระบบไลฟ์สดของเพจคณะวิทย์ฯ และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1  


                                              

                                              

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries