Print
Hits: 24

 

    เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานแดนศิลป์ถิ่นอีสานตอนล่าง ณ เมืองปราสาทหิน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ต้นแบบนวัตกรรมแบบผสมผสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและศิลปกรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา


                                   

                                  

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries