เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🔖📝

กรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งด้านล่างนี้ หรือ QR code แนบท้ายค่ะ

📩ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลกลับภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
ขอบคุณค่ะ🙏🏻