ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2563
รายละเอียด คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่