ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ (RMUTK Science and Technology Journal) 📝

📍อาจารย์ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ด้านล่างค่ะ

https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj