รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 -22 กันยายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่