บริษัทโอมิค สาขากรุงเทพฯ รับสมัครงาน นักเคมี 1 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนของการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร จ้างชั่วคราวถึงเดือนสิงหา หลังจากนั้นบริษัทอาจจ้างต่อด้วยอัตราเงินเดือน โอทีเหมือนพนักงานประจำ   ติดสัญญาจ้าง 3-4 เดือน
http://omicbangkok.com/th/about-us