ข่าวประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2019  ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแน