ข่าวประกาศ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๕


 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18)


บ.OMIC BANGKOK รับสมัครพนักงาน สัญญาจ้าง 6 เดือน รับนักศึกษาสาขาเคมีจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความมั่นใจในตัวเอง พร้อมเรียนรู้งาน ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง

เข้าไปดูข้อมูลการสมัครงานได้ตามลิงค์นี้ www.omicbangkok.com

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์เรื่อง“The High Resolution Continuum Source  AAS (One Lamp for all Elements) for all applications by Analytik Jena Germany "


 

Link สมัครเข้ารับฟังสัมมนา >>>   https://attendee.gotowebinar.com/register/2150388970740508939