ข่าวประกาศ

บริษัทโอมิค สาขากรุงเทพฯ รับสมัครงาน นักเคมี 1 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนของการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร จ้างชั่วคราวถึงเดือนสิงหา หลังจากนั้นบริษัทอาจจ้างต่อด้วยอัตราเงินเดือน โอทีเหมือนพนักงานประจำ   ติดสัญญาจ้าง 3-4 เดือน
http://omicbangkok.com/th/about-us

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์เรื่อง“The High Resolution Continuum Source  AAS (One Lamp for all Elements) for all applications by Analytik Jena Germany "

Link สมัครเข้ารับฟังสัมมนา >>>   https://attendee.gotowebinar.com/register/2150388970740508939

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 -22 กันยายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่