มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120

SciTech RMUTK

TeL.0-287-9600 ต่อ 2211
Mobile. 08-6415-2558