ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

1

จำนวนรองศาสตราจารย์

40

จำนวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

41

รวมผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

@scitechrmutk คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ขอแสดงความยินดี👏 นายสมรัฐ ลัดลออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1👏 ในการประกวดแข่งขันออกแบบพัดลมแห่งอนาคต "SHARP ELECTRIC FAN DESIGN COMPETITION 2023" ภายใต้แนวคิด "NEW USER EXPERIENCE" #SciTechRmutk #Rmutk #SciTech #ipdrmutk #scirmutk ♬ ลองรักดูไหม - NOAH
@scitechrmutk เด็กคณะวิทย์น่ารักทุกคนไปเลยยยยย #สาธรเกมส์ครั้งที่14 #scirmutk #rmutk ♬ She Doesnt Mind - Rian DTM
@scitechrmutk พาทุกคนมารู้จักสาขาวิชาฟิสิก​ส์ หลักสูตรเทคโนโลยี​พลังงาน​เพื่อสิ่งแวดล้อม น่าเรียนมากๆเลย #scirmutk #ฟิสิกส์ #เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม #EneTechEnv #RMUTK #ราชมงกรุงเทพ ♬ เสียงต้นฉบับ - Scitech Rmutk

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

website เดิม

เครือข่ายออนไลน์