3

จำนวนรองศาสตราจารย์

40

จำนวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

43

รวมผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

@scitechrmutk สร้างสื่อโซเชียลยังไง…ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก ? . Cr. ทีม Yahoo นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ราชมงคลกรุงเทพ #scitechrmutk #rmutk #rmutkราชมงคลกรุงเทพ #scitech ♬ เสียงต้นฉบับ - Scitech Rmutk
@scitechrmutk

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #scitech #scirmutk #rmutk #ราชมงคลกรุงเทพ

♬ เสียงต้นฉบับ - Scitech Rmutk
@scitechrmutk จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ออกแบบโดยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #IPD #ipdrmutk #rmutk #scitech #scirmutk #ราชมงคลกรุงเทพ ♬ เสียงต้นฉบับ - Scitech Rmutk

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เครือข่ายออนไลน์