วิสัยทัศน์ 

 

ผู้นำด้านบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

The leader in the field of scientific and artistic integration into research and innovation for sustainable development.

พันธกิจ

1. บูรณาการจัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. สร้างความร่วมมือและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดมูลค่าต่อสังคม  
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการยกระดับการเรียนรู้ และความร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างชื่อเสียง การยอมรับ และภาพลักษณ์ของคณะ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างระบบแวดล้อม (Ecosystem) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

1win 1win 1win melbet megapari megapari
deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren bahis siteleri deneme bonusu
evden eve nakliyat istanbul
akü servis akumyoldaakücü akumyoldaakü yol yardım akumyolda.comakü değişimi akumyolda.commaltepe akü akumyolda.comakü takviyesi akumyolda.com
turkceingilizce.gen.trturkceingilizce.gen.tr