คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

.

📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับโดยคณะ ปีการศึกษา 2567

วุฒิ ม.6 / ปวช.

.

✅ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดและดูขั้นตอนการสมัครได้โดยการสแกน Qr Code 👇