แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในอาคาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนแจ้งว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ท่านใดที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ราชการนอกเวลาทำการปกติ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุญาตได้ที่  https://forms.gle/M5bBbGpX2brd5P6q9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา – ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว – ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลกระเป๋า

       เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คุณไพโรจน์ สังวริบุตร และ คุณจิตรลดา สังวริบุตร ได้เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทีมผู้บริหาร โดยมี ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า […]

โครงการทำบุญสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

      วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการทำบุญสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 10 สาขาวิชาเคมี เพื่อเป็นการทำบุญให้กับสถานที่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ […]