เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2566 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพใต้น้ำ (Underwater Photography Course)” ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ