เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการถ่ายภาพและผลิตคอนเทนต์ ในหัวข้อ “ How to be a content creator” ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) ร่วมจัดกิจกรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณมิกซ์ ศุภการ และคุณเฟิร์ส พนัชกร เจ้าของเพจ Faloo Mi  เป็นวิทยากรในการบรรยาย และนักศึกษาได้ร่วมฝึกใช้ กล้อง Nikon รุ่นต่างๆ ทดลองถ่ายภาพโบเก้และสร้างสรรค์ภาพด้วยสีแสงต่างๆ อย่างสนุกสนาน