เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 32 คน พร้อมด้วยอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ และอาจารย์อ้อมใจ บุษบง อาจารย์ประจำรายวิชาการเขียนและรายงานข่าวผ่านสื่อดิจิทัล เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศของการทำงานจริง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายกับทางสถานี การเยี่ยมชมอุปกรณ์ ห้องควบคุมการออกอากาศ และระบบการทำงานของสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้การศึกษาดูงานยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับออกอากาศสดรายการสถานีประชาชน ในหัวข้อ ตร.ไซเบอร์   เร่งปราบปรามขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ บรรยากาศในการศึกษาดูงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ความตั้งใจ และสนุกสนานตลอดการดูงานในครั้งนี้