ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเวลา 16.30 น. ร่วมรับชมการเเสดง จำนวน 3 ชุด และรับฟังเพลงอันไพเราะจากวงดนตรี เพื่อเเสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ