เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง กระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง