วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเทิดพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550