ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์