เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริณี ไวท์ และนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “เตรียมพัฒน์ฯ ยานนาเวศ เปิดบ้านแห่งการเรียนสรรค์สร้าง สืบสานภูมิพลังทางวัฒนธรรมไทย 2567” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก