เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการ “ดนตรี กวี ศาสตร์ ศิลป์ ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ อาวุธโบราณ วิถีนักรบ และเครื่องรางของขลัง เต็มบริเวณพื้นที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงรำดาบ จากสำนักดาบเพชรพุทไธฯ และนิทรรศการอาวุธโบราณ ส่วนบริเวณตรงข้ามอาคารมีงาน Idea Market Fair จำหน่ายสินค้าจากผลงานของนักศึกษา ประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง Open House และ job fair ภายใต้แนวคิด “กิน ชม ช้อป ชิล”  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีนักศึกษา บุคคลากร และคณาจารย์ เข้ามาร่วมงานและซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก