เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-18.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้จัดบริการวิชาการแบบหารายได้งานไม้เบื้องต้น ให้กับบุคคลภายนอก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน เต็มโครงการ โดยมีบริษัท ได้ส่งพนักงานมาฝึกทักษะฝีมืองานไม้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานไม้จริง และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในการกล่าวปิดงาน และมอบประกาศณียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม และครั้งนี้ได้รับการสาธิตการใช้สีในงานไม้จาก TOA-Union paint