เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก” โดยมีทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ                              ได้แก่ ทีม Yahooo

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1            ได้แก่ ทีมเผิงโหย่วเลิฟ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2            ได้แก่ ทีมกุ๊กกู๋

รางวัลชมเชย                                ได้แก่ ทีม Avenjo 

 

ได้รับการสนับสนุนของรางวัล โดย บริษัท Advanced Photo Systems Limited , บริษัท fifine  และ บริษัท Ulanzi Thailand  โดยของรางวัลนี้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต