เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงานได้มีการแนะนำคณะฯ การเรียนการสอน ให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รู้จักคณะฯ มากยิ่งขึ้น พร้อมกับในช่วงบ่ายทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อสร้าง การปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนต่างสาขาและรุ่นพี่ในคณะฯ เป็นกิจกรรมเข้าฐานสร้างความสามัคคี และการทำความรู้จักกัน