บ.OMIC BANGKOK รับสมัครพนักงาน สัญญาจ้าง 6 เดือน รับนักศึกษาสาขาเคมีจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความมั่นใจในตัวเอง พร้อมเรียนรู้งาน ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง

เข้าไปดูข้อมูลการสมัครงานได้ตามลิงค์นี้ www.omicbangkok.com