ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

        รายละเอียด 

 

 

กำหนดการ การรับชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560

           ด้วยร้านชุดครุยเอ็กซ์เซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ แจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. ณ บริเวณโถงด้านล่างฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มารับชุดครุยเตรียมไปจองชุดที่ได้รับจากทางร้านมาแสดงในวันนั้นกล่าวด้วย ผู้ที่ไม่สามารถมารับชุดครุยได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวให้ไปทำการติดต่อขอรับชุดครุยได้ที่ร้านชุดครุยเอ็กซ์เซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป