สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แจกทุนให้กับนักศึกษา #พี่ให้น้องสู้ Covid-19

ศึกษารายละเอียด ได้ที่

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร. กรุงเทพ

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา